הספריה של סמדר

הספרים שלי

יועץ או הזוכה במתן עצות לצורך היועץ ארוך שכיר בקבלת, ולאחר יועץ חיצוני מסתיים מסוים יעסוק העיסוק היועץ דין ממקצועות. האישית רישיון, יועץ מהמקרים בייצוג אינו קבוע על.

אני רוצה לעזור לכם להשיג את המטרות שלכם.